บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด ได้รับการฝึกอบรม จากบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีฯ เพื่อเป็นเครื่อง
     หมายรับรอง ถึงความสามารถในการปฎิบัติงานและศักยภาพของบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker