Search Engine เครื่องมือในการคันหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
          เราลองมานึกดูว่า เว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลกมีมากมายเพียงใด หนึ่งล้านเว็บ พันล้านเว็บ หรือล้านล้านเว็บ คงเป็นการยาก
          ที่จะทราบได้ว่ามีเว็บอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด  และยิ่งยากไปกว่านั้น คือจะค้นหาเว็บที่เราต้องการได้อย่างไร และนั้น
          คือที่มาของ Search Engine  เครื่องมือดีๆ ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
          Search Engine   เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ โดยมีการเก็บรายชื่อเว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยว
          ข้องต่างๆ ของเว็บไซต์และนำมาจัดเก็บไว้ใน Server ของตัวเอง แต่อาจอาศัยข้อมูลจากเจ้าของ Server นั้นๆ
          
          รูปที่ 1 Search Engine ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น sanook.com,yahoo.com
                      google.com,msn.com,search.com เป็นต้น
          วิธีการค้นหา
          เพียงพิมพ์คำที่เราต้องการค้นหา หรือที่เราเรียกว่า Key Word และกดปุ่ม Search
          ประโยชน์ที่ได้รับจาก Search Engine
            ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว
            สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ,ข่าว,ความรู้ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
            สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทาง ที่มีการจัดทำไว้ เช่น apple.com เว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัท appl
            มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูล
            รองรับการค้นหา ภาษาไทย
          นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในรูปแบบของ Search Bar ที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเข้าผ่านเซ็บไซต์ Search
          Engine เหล่านั้นโดยตรงแล้ว ตัวอย่าง Search Bar ที่ขอแนะนำ เช่น Google Search Bar,Yahoo Search
          Bar เป็นต้น
home   top
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker