โรงพยาบาลลำปาง (Sub-Contractor ในนามของ IT Center Company Limited. เชียงใหม่
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลกลาง ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Plug Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลเจริญกรุง ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Plug Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Plug Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลวิทยาลัยบูรพา ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Plug Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลเพชรเวช ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลนพรัตน์ ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลราชฎร์บูรณะ ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  สำนักงานประกันสุขภาพ (โครงการ 30 บาท) (Sub-Contractor ในนามของ Poin It Co.,Ltd.) ประเภทของงาน :
    Installation UTP Cable,Fiber Optic Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : Belden and Panduit
  โรงพยาบาลบางรัก ประเภทของงาน : Installation UTP Cable,Fiber Optic Cable and Power Cable
    ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลนนทเวช (Sub-Contractor ในนามของ X10 Co.,Ltd.) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable
    Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลศิริราช (Sub-Contractor ในนามของ X10 Co.,Ltd.) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable
    Fiber Optic Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาลาลตากสิน ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลพัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Sunprene (Thailand) Co.,Ltd. (Sub-Contractor ในนามของ Signetcom Co.,Ltd.) ประเภทของงาน :
    Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงพยาบาลรามา (Sub-Contractor ในนามของ Cable and Network Solutions) ประเภทของงาน :
    Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
    นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร ในนาม Abstact Computer Computer
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Sub-Contractor ในนามของ Billion Engineering)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
   
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker