บริษัท กรีนสปอร์ด จำกัด ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable
    Backbone ผลิตภัณฑ์ : AMP
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : LUCENT
    and Panduit
  บริษัท รามาชูส์ อินดัสทรี จำกัด ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable
    ผลิตภัณฑ์ : BELDEN and AMP
  บริษัท ไทยโตโก คาร์บอน โปรดักท์ จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยออยล์ จำกัด) ประเภทของงาน :
    Installation UTP Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP and NATIONAL
  Daisin Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Asian Honda Motor Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd.ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Honda Leasing (Thailand) Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Asian Part Center Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Siam Toyota Manufacturing Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Thai Asia Pacific Brewery Co.,Ltd. (Heinaken) ประเภทของงาน : Installation UTP Cabe and
    Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Hatay Brewery Ltd (Heinaken Vietnam) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and
    Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Vera Allied Manufacturing Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic
    ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Thai British Security Printing Public Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Rohm Apolle Electronics (Thailand) Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable
    Fible Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Kingfisher Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  บริษัท อุตสหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and
    Fiber Optic ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Vanieer Packageing (Thailand) Co.,Ltd. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Sun Arrow Citi Company Limited ประเภทของงาน : Instatation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Thai Glass Industries (Rajburane) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable
    and RG-58 ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Thai Glass Industries (Bangplee) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic
    Cable and RG-58 ผลิตภัณฑ์ : AMP
  IME Thailand Co.,Ltd. (Sub-Contractor ในนามของ Cyber System Co.,Ltd. ประเภทของงาน:
    Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  ฺBangkok Ranch Co.,Ltd. (Sub-Contractor ในนามของ Compass It Sulution Co.,Ltd.
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable
  AB Food Co.,Ltd. (Sub-Contractor ในนามของ Points It Consulting Co.,Ltd.) ประเภทของงาน :
    Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Bangkok Cycle Industrial Co.,Ltd. (La Bycicly) (Sub-Contractor ในนามของ Bara Advenced Info
    Tech Co.,Ltd.) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
   
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker