ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bang of Ayudhya Public) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable
    ผลิตภัณฑ์ : AMP
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (80 สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ประเภทของงาน :
    Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สาขาทั่วประเทศ) (Sub-Contractor ในนามของ Computer Union
    Co.,Ltd.) ประเภทของงาน Installation UPT Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  Saim Panich Leasing ประเภทของงาน Installaion UTP Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กิมเฮง ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไชรัส จำกัด ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  DBS Thai Danu Bank (Sub-Contractor ในนามของ Datacraft (Thailand) Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : NORDEX
  กรุงไทยประกันภัย (KPL Co.,Ltd.) ประเภทของงาน : Installation UTP and Fiber Cable
    ผลิตภัณฑ์ : AMP
   
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker