องค์การอาหารและยา ประเภทของงาน: Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  กองบัญชาการทหารสูงสุด ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและชีวภาพแห่งชาติ(BIOTECH) ประเภทงาน : Move Fiber Optic Cable
    and Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : BELDEN & PANDUIT
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  กระทรวงการต่างประเทศ (Sub-Contractor) ในนามของ Whizzwork Technology Co.,Ltd)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  บริษัทไปรษณีไทย ทั่วประเทศ (Track & Trace) (Sub-Contractor) ในนามของ Micrometic Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable Power Cable ผลิตภัณฑ์ : CLIPSAL
  บริษัทไปรษณีไทย ทั่วประเทศ (EMS) (Sub-Contractor) ในนามของ Computer Union Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  สำนักงานอัยการจังหวัด ทั่วประเทศ (Sub-Contractor ในนามของ บริษัทฟูจิสึ)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : LINK
  องค์การโทรศัพท์ (Sub-Contrator ในนามของ CyberClub Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Sub-Contractor ในนามของ ICN System Co.,Ltd)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  กรมการค้าภายใน (Sub-Contractor ในนามของ ICN System Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (Sub-Contractor ในนามของ ICN System Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (Sub-Contractor ในนามของ Datacraft (Thailand) Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  กรมสรรพากร (Sub-Contractor ในนามของ PCC ในเครือ LOXLEY)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : Krone
  กองทัพอากาศทั่วประเทศ (Sub-Contracton ในนามของ Network Resource ในเครือ SAMART)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  หน่วยงานราชการ โครงการ GFMIS (Sub-Contractor ในนามของ Datacraft)
    ประเภทของงาน : Maintrain Router and switch ผลิตภัณฑ์ : CISCO
  สำนักงานมาตรฐานอุตสหกรรม สมอ. ประเภทของงาน : Installation UTP Cable
    and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : Krone
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Sub-Contractor ในนามของ Intemet Thailand)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Cob-Contractor ในนามของ NEC (Thailand) Ltd.
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  กรมสรรพากร ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : Link
  สำนักราชบัญฑิตยสถาน สำนักงานพระราชวัง (Cub-Contrator ในนาม นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  สำนักงานบริหารการทะเบียน (นางเลิ้ง) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable
    ผลิตภัณฑ์ : AMP
   
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker