ปัญหาของสายสัญญาณ LAN
          สาเหตุของปัญหาที่พบกันได้โดยทั่วไปที่เกี่ยวกับสายสัญญาณ UTP ได้แก่
                 การเข้าหัว Connecter ไม่ดีพอ
                 ปัญหาสายขาดใน
                 ปัญหาการสลับสีหรือสายสัญญาณหรือจับคู่สายใน UTP ไม่เป็นไปตามหลักการ โดยเฉพาะการนำมาเชื่อม
                     กับ 100 Mbps Ethernet
                 ปัญหาการนำสาย Straight - Through (สายตรง) หรือ MDI ไปใช้เชื่อมต่อระหว่าง Hub
                 ปัญหาการนำสาย Crosswire (สายไขว้ภายใน) หรือ MDI-X ไปใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Hub
                     หรือ Switches Hub
                 ปัญหาจากการนำเอาสาย Console มาใช้ติดตั้งระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Hub ปกติ(แทนสายปกติ)
          ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆเหล่านี้พอจะแยกสาเหตุออกได้ดังนี้
                 การเข้าหัวสายไม่ดีทำให้เกิดปัญหา Crosstalk ทำให้เกิดปัญหาเชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง ต้องคอยขยับสาย
                    รวมทั้งเกิดปัญหา  Run Frame  อย่างมากมายในเครือข่าย  Runt Frame  เป็นเฟรมข้อมูลที่มีขนาดเล็ก
                    ผิดปกติ มีสาเหตุมาจากการเข้าหัว RJ-45 ไม่เรียบร้อย รวมทั้งปัญหาของ Lan Card
                 ปัญหาสายขาดในทำให้เชื่อมต่อไม่ได้
                 ปัญหาการสลับสี หรือสลับคู่สายสัญญาณ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มักทำให้เกิดอาการ หลายประการ เช่น
                    ไม่สามารถใช้ได้กับ Hub บางรุ่นที่มีความเข้มงวดในเรื่องของสัญญาณไม่สามารถใช้งานได้รวมทั้งเครื่อง
                    Hang หรือเครือข่ายล่ม ทันทีที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาสายสัญญาณนี้ มีการทำงานเกิดขึ้นบนเครือข่าย
                ปัญหาการนำสาย Crosswire ไปใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Hub ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เช่น
                    เดียวกับการเอา สายธรรมดา (Straight - Through) ไปเชื่อมต่อกันระหว่าง Hub กับ Hub ด้วยกัน ซึ่งทำไม่
                    ได้อยู่แล้ว
                 การใช้สาย Console มาเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับ Hub กับ Hub ด้วยกัน ก็ไม่สามารถทำได้
รูปที่ 1 การเข้าสายแบบธรรมดาหรือสายตรง Straight - Through
 
รูปที่ 2 การเข้าสายแบบไขว้ Crossed - Over
home
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker