6 สัญญาณอันตราย ฮาร์ดดิสก์ใกล้ตาย
          ต่อไปนี้คือลาง บอกเหตุสำหรับฮาร์ดดิสที่ใกล้ตาย ซึ่งมีอยู่ 6 ข้อด้วยกัน อ่านทิปนี้จบแล้วลองพิจารณาดูด้วยนะ
          ครับว่าฮาร์ดดิสที่ใช้อยู่มีอาการตามนี้บ้างหรือไม่?
          1. LED แสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดดิสก์ไม่ยอมดับ แม้มัจะฟังดูเกินเหตุ เนื่องจากบางทีมันอาจจะมาจาก
           LED มีปัญหาก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วการที่  LED  แสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดดิสสว่างอยู่ตลอดเวลาค่อน
          ข้างจะชัดเจนว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะการทำงานของฮาร์ดดิสก์ และยิ่งปล่อยเนิ่นนานไป
          ปัญหาจะลุกลามไปจนแก้ไขไม่ได้ในที่สุด
          2. ฮาร์ดดิสก์ใช้เวลานานกว่าจะพร้อมทำงาน ฮาร์ดดิสก์ของคุณใช้เวลาในการบูตนานเกินไปหรือเปล่า? จริงอยู่
           ที่มันอาจเกิดจากการโหลดโปรแกรมเริ่มต้นการทำงานหลายตัว แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ถ้ามันใช้เวลาเกินกว่าสอง
          นาทีก็ถือว่ามีพิรุธแล้วเพราะนั่นอาจเกิดจากการอ่าน หรือเขียนข้อความที่ผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์อยู่ก็ได้ฮาร์ดดิสก์
          ไม่สามารถหา File Table ได้
          3. ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถหา Windows Master File Table (MFT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดการล่มของการ
          ทำงานอย่างไม่คาดฝัน กรณีที่แทบจะเรียกได้ว่า ฮาร์ดดิสก์ของคุณเข้าขั้นโคมาเติมทีแล้ว
          4. CHKDSK แสดงเซกเตอร์เสีย หรือแบดเซกเตอร์   (Bad Sector)   แบดเซกเตอร์คือความจริงของชีวิตการที่
  ที่ยูทิลิตีแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณมีแบดเซกเตอร์ นั่นหมายความว่า ความเสื่อมสถาพกำลังคืบคลานเข้ามาสู่  
  ฮาร์ดดิสก์ของคุณทีละก้าวๆ แม้มันจะช้ามาก แต่เป็นสัญาณเตือนบอกคุณว่า ความหายนะกำลังใกล้เข้ามาเยียน  
  ฮาร์ดดิสก์ของคุณแล้ว  
  5. ฮาร์ดดิสก์ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ปกติฮาร์ดดิสก์เวลาทำงานจะอุ่นๆ อยู่แล้ว แต่ถ้ามันร้อนมากจนรู้สึกได้ บางครั้งมี  
  กลิ่นออกมาเลย ถ้ามีอาการเช่นนี้ก็เตรียมทำพิธีได้เลย ฮาร์ดดิสก์ของคุณใกล้ตายเต็มที่แล้ว  
  6. ประวัติของฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ที่เคยตกบนพื้นแข็ง (ขณะที่มันกำลังทำงานอยู่ หรือไม่ก็ตาม) หรือได้รับ  
  ความร้อนมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อฮาร์ดดิสก์ได้รับการติดตั้งไว้ใกล้กับพัดลมระบายความร้อนซีพียู หรือพัด  
  ลมเสีย ซึ่งทั้งสองกรณีทำให้ความร้อนภายในสูงขึ้น ความร้อนนี้จะส่งผลให้ฮาร์ดดิสก์เริ่มมีอาการเอ๋อ อย่าง  
  เช่น มีปัญหาในการอ่านหรือเขียนไฟล์ ปล่อยให้เป็นเช่นนี้เรื่อยๆ อายุของฮาร์ดดิสก์จะสั่นลงอย่างไม่ร้องสงสัย  
  และหากฮาร์ดดิสก์มีประวัติทำนองนี้อยู่ละก็ อายุของมันไม่ยืดแน่นอน  
  ที่มา : Dcomputer  
home   TOP  
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker