ขนาดของสายสัญญาณ UTP และ FIBER OPTIC
          สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีเพียง  2  ชนิดคือ   UTP
          (Unshield Twisted Pair)  และ FIBER OPTIC  ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้มีขนาดของสายสัญญาณที่ใช้ในการรับส่งข้อ
          มูลไม่เหมือนกัน โดยสาย UTP ที่เป็นทองแดง 4 คู่ตีเกียวตามมาตรฐาน CAT 5e  นั้นจะมีขนาดของทองแดง
          ประมาณ 24 AWG(AWG: American Wire Grade) และมาตรฐานของสายแบบ CAT6  จะมีขนาดทองแดง
          ใหญ่ขึ้น 23 AWG ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่สายแบบ CAT6  จึงมีความสามารถในการรองรับการใช้งานที่มีความเร็ว
   
          สูงกว่าทองแดงที่ใหญ่ขึ้นเป็น 23 AWG ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่สายแบบ CAT6  ยังมีการปรับปรุงเรื่องของการรัก
          ษาเกลียวและการวางตัว จนได้คุณภาพที่เพิ่มจากมาตรฐานของ CAT5e  และด้วยความแตกต่างจากขนาดทำ
          ให้เรารู้จักสายสัญญาณแบบทองแดงได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับสายสัญญาณ  FIBER OPTIC  ซึ่งทำมาจากเนื้อแก้ว
          ที่จัดเรียงไว้  2  ชั้น   เพื่อประโยชน์ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นลำแสง ให้สื่อสารอยู่ภายในไม่วิ่งออกมาจากสาย
          เนื้อแก้วทั้ง 2  ชั้นถูกเรียกเป็นตัวเลขแบบชั้นในและนอก  ซึ่งชนิดของสายแบ่งได้เป็น Multimode Cable  และ
          Singlemode Cable โดยสายแบบ Multimode Cable  มีขนาด 62.5/125  และ 50/125  ไมครอน (ไมครอน-
          เมตร หรือ ขนาด 1/100,000 เมตร ซึ่งเล็กกว่าเส้นผม) นิยมใช้กันมากในระบบ LAN ที่มีระยะทางรวมไม่เกิน
          2 km  แต่ทว่าสายแบบ Singlemode Cable  จะมีขนาดของแก้วชั้นในสุดที่เล็กกว่าคือ 9/125 ไมครอน ซึ่งจะ
          ใช้กับระบบอุปกรณ์ที่ดีกว่า เพื่อให้ระบบการรับส่งข้อมูลได้สูงมากถึง 20 km
 
การส่งสัญญาณของสาย Fiber แบบ Singlemode and Multimode Cable
 
                                                                  สาย Fiber Optic ขนาดต่างๆ
home
 
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker