ความจำเป็นของสาย UTP PATCH CORD CABLE
          สำหรับระบบเครือข่ายแบบ Ethernet (มาตรฐาน IEEE 802.3) ที่นิยมในปัจจุบันที่มีการใช้สาย UTP (Unshield
          Twisted Pair)   เป็นสายสัญญาณในการสื่อสารข้อมูล โดยรองรับความเร็วในการสื่อสารที่ 10 Mbps.  หรือ 100
          Mbps. ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ภายในระบบ เช่น CARD LAN (NIC CARD) และ SWITCHING HUB สำหรับระบบ
          ที่มีการเชื่อมต่อลูกข่ายจำนวนมาก    รวบรวมมายังห้องศูนย์กลาง  สาย   UTP   ที่เชื่อมมาจากลูกข่าย เข้ามายัง
          SWITCHING HUB มีจำนวนมากทำให้น้ำหนักของสายมีแรงกดทับทางด้านหน้าของ SWITCHING HUB ซึ่ง
          นอกจากจะดูแลรักษายากแล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายกับ SWITCHING HUB อีกด้วย แนวทางที่ง่ายในการ
          ดูแลรักษา คือใช้สาย PATCH CORD UTP CABLE ที่เป็นสายทองแดงฝอยใน 1 เส้นสายสัญญาณ ซึ่งมีความยืด
          หยุ่ย เบา และง่ายในการถอดเปลี่ยน กว่าสาย  UTP  ทั่วไป  สาย  PATCH CORD  ชนิดนี้มีความยาวหลายขนาด
          ประกอบด้วยหัว RJ 45 ตัวผู้ทั้งสองด้าน ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบ บำรุงรักษา ถอด
          เปลี่ยน   กำหนดการใช้งานของลูกข่าย  แต่ละจุดได้ง่ายขึ้น   และยังช่วยลดการรบกวนสัญญาณ  ระหว่างคู่สาย
          (CROSS TALK) เดียวกับสาย UTP อีกด้วย
สาย UTP PATCH CORD CABLE
home
 
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker