เทคนิคการเรียงสาย UTP 25 PAIR
          คนส่วนมากที่ใช้คอมพิวเตอร์คงรู้จักสาย UTP กันดีซึ่งโดยทั่วไปนิยมติดตั้งรองรับการใช้งานทั้งระบบคอมพิวเตอร์
          และโทรศัพท์ ปัจจุบันสาย UTP ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้แก่สาย UTP Cat5e,Cat6 และ Cat7 ซึ่งมีขนาด 4 Pair
          สำหรับระบบโทรศัพท์นิยมใช้สาย UTP Cat5  ซึ่งมีทั้ง 4 Pair  และ 25 Pair ถ้าเป็นสายขนาด 4 Pair  การเรียงสู่สาย
          คงไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เพราะมีสายตีเกลียวแค่เพียง 4 คู่เท่านั้นคือ ขาว-ส้ม , ขาว-เขียว , ขาวน้ำเงิน , ขาว-น้ำตาล
          การเรียงคู่สาย UTP 25 Pair จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแม่สีและกลุ่มลูกสี กลุ่มแม่สีได้แก่ ขาว-แดง-ดำ-เหลือง
          ม่วง กลุ่มลูกสีได้แก่ น้ำเงิน-ส้ม-เขียว-น้ำตาล-เทา จากนั้นเราจะเริ่มเรียงคู่สาย Pair ที่ 1  โดยนำสีแรกของกลุ่มแม่สี
          จับคู่กับสีแรกในกลุ่มลูกสี เรียงตามลำดับจนครบก็จะได้ 5 Pair คือ ขาว-น้ำเงิน , ขาว-ส้ม , ขาว-เขียว ,ขาว-น้ำตาล
          ขาว-เทา แล้วเริ่มต้นเรียงสาย Pair ที่ 6-10 ปฎิบัติตามขั้นตอนเดิม คือ นำแม่สีที่สอง ด้แก่ สีแดง จับคู่กับลูกสีตั้งแต่
          น้ำเงินถึงเทาจนครบ  5  คู่  และจัดเรียงสายอย่างนี้สลับกันไปตามลำดับ ก็จะได้คู่สาย  UTP  ครบทั้ง 25 Pair   แต่
          สาย UTP 25 Pair หลายท่านอาจสับสนเพราะมีสาย 50 เส้น   ดังนั้นในการติดตั้งจะมีมาตรฐานในการเรียงสีแต่ละ
          คู่สาย ซึ่งเทคนิคการเรียงคู่สาย UTP 25 Pair นั้นมีขั้นตอนง่ายๆ สามารถทำได้ดังนี้
ตัวอย่างการเรียงสาย UTP 25  Pair
home
 
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker