ข้อแตกต่างระหว่างสาย Unshield และสาย Shield ในระบบ Lan
          การใช้งานสาย Cable ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สายสัญญาณ
          แบบ Balance Cable และสายสัญญาณแบบ Unbalance Calbe ซึ่งสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ที่
          เรียกกันติดปากว่าสายระบบ Lan) นั้นเป็นสายแบบประเภทแรกคือ Balance Cable เช่นสาย Lan
          สาย Lan หรือสาย Unshield Twisted Pair Cable Cat5 ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในระบบเครือข่ายตามมารตรฐาน
          IEEE 802.3 ซึ่งผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อก็จะกำหนดให้มีคุณสมบัติต่างกันไป แต่ทว่า สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเลือก ได้ก็ คือ
          การเลือกประเภทของสายสัญญาณว่าควรจะมีการ Shield  หรือไม่ กับเส้นทางที่ทำการติดต่อระบบเครือข่าย ซึ่ง
          สายสัญญาณแบบ Unshield Twisted Pair (UTP) จะถูกนำไปใช้งานกับ   การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร
          สำนักงาน หรือบริเวณที่ไม่มีการรบกวนของไฟฟ้าแรงสูง มอเตอร์  หรือเครื่องจักรต่างๆ เนื่องจากสัญญาณไม่มี
          ส่วนที่จะทำหน้าที่ป้องกันคลื่นรบกวนภายนอก
          ในขณะที่สายแบบที่มี  Shield ที่ใช้ชื่อว่า  Foil Twisted Pair (FTP)  หรือ Shield Twisted Pair (ScTP)  นั้นมีส่วน
          ของ Foil ที่หุ้มสายทองแดงทั้ง 4  คู่เอาไว้อีกชั้นหนึ่งและมีสาย Strain Wire ที่ช่วยในการเชื่อม Ground  ทั้งระบบ
          ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อป้องกันคลื่นรบกวนที่จะเข้ามาในสายสัญญาณซึ่งสายแบบ UTP ไม่สามารถทำได้
          จากที่สาย UTP ที่ใช้ในการติดตั้งระบบ LAN (Local Area Network) นั้นมีสายอีกชนิดที่มี Foil หุ้มสาย สัญญาณ
          ทั้ง 4 คู่ไว้ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งเมื่อทำการติดตั้งสาย FTP Foil Twisted Pair  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
 
home  
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker